Il Martas dai Furlans. Siro Angeli di Cesclans

Poete furlan.

Martas ai 3 di avrîl dal 1077 a nasseve la Patrie dal Friûl. Ogni martas cuindi i fevelarìn di un personaç ilustri da zone dal alt Friûl. Par cjacarâ di Siro Angeli si sin fats judâ ancje dal Dizionari Biografic dai furlans “Liruti”, dulà che la vôs di Angeli a è stade scrite di Rienzo Pellegrini.

Siro Angeli al è nasût a Cjavaç tal 1913. Fin di zovin al à simpri amât la peraule e la poesie, e al è deventât un dai plui grancj esponens dal crepuscolarism e dal ermetism talian.
Dopo i studis a Tumieç e a Udin al à frequentât la Normâl di Pise dulà ch’a si è laureât tal 1939. Fasist convint al à partecipât a uere in Russie. Tai ains trente e cuarante al à scrit, pal teatro, chê ca pos clamâsi “triologie cjargnele”: “La cjase”, “Gno fradi e il cjaresâr” e “Dentri di nô”.
Tal 1943 al à maridât Liliana Guidotti e di je al à vût un fî. Dopo la muart da so femine al à tacât a lavorâ pa Rai deventant ancje vice-diretôr di Radio 1. Tal 1976 al à vinçut il Premi Nazionâl Leterari Pise par la poesie.

Si è maridât une seconde volte cun Alida Airaghi, ancje je poetesse. Di Alida al à vût dôs frutis: Silvia e Daria. Al è stât un poete che nol’à mai dismenteât lis sos lidrîs. “Mi sint cjargnel, furlan, european e citadin dal mont. I ai fat cusciece dal gno jessi cjargnel jessint fûr di Cesclans e no dome cul cuarp” al diesve.
Tai ultins ais da so vite al à vivût a Zurì. Al è muart a Tumieç tal 1991 e cumò al polse tal cimiteri di Cesclans.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Note sull'autore

Be the first to comment on "Il Martas dai Furlans. Siro Angeli di Cesclans"

Scrivi un commento

Your email address will not be published.


*